Zgornja Baška dolina (rihtarija Nemški Rut) po Tolminskem urbarju iz 1523 : (demografsko-imenoslovni vidik)