Personality traits and illness representations as predictors of life satisfaction in hypertensive adolescents and emerging adults
Osebnostne lastnosti in predstave o bolezni kot napovedniki zadovoljstva z življenjem pri adolescentih in mladih na prehodu v odraslost z esencialno hipertenzijo