Razred 1
Sprava za odvođenje proizvoda kod aparata ispirača u postrojenjima za obogaćivanje minerala i uglja pomoću tečnih struja : patentni spis br. 3033