Politična stranka v vojaški strukturi : organizacija KPJ/ZKJ v Jugoslovanski armadi in Jugoslovanski ljudski armadi 1945-1990