Slovenska poimenovanja za svetopisemskega tetrarha