Elektrodni procesi na bakrovi elektrodi v območju konvekcijskega toka : disertacija