Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike
Duhovniki, meščani, delavci. 4, Medvedova dramatika