A red Roman column from Emona (Ljubljana, Slovenia)
Rimski steber z rdeče barvanim ometom iz Emone