Skáclov sonet in štirivrstičnica v slovenskem prevodu