Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem Dictionarium quatuor linguarum 1592
druga slovnica slovenskega jezika