Strategija trajnega ohranjanja digitalnih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici : 2012-2020