K poznavanju žitnih mer nekaterih mest in trgov na Kranjskem v prvi polovici 16. stoletja