Načrtovanje in izvajanje domoznanske dejavnosti – primer Knjižnice Miklova hiša Ribnica