Bukev - etimologija ljudskega in znanstvenega imena
Beech - etimology of the vernacular and scientific name