Predstavitev doktorske disertacije "Avditorna vestibularna potlačitev" (dr. Bor Sojar Voglar)
Presentation of the doctoral dissertation "Auditory vestibular suppression" (Bor Sojar Voglar, PhD)