Ocena knjige "Staranje v Sloveniji: raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije"
Review of the book "Ageing in Slovenia: Survey on the needs, abilities and standpoints of the Slovene population aged 50 years and over"