Oton Župančič, Ciciban in še kaj; Izdala in založila »Omladina«. V Ljubljani, 1915