Sv. Štefan v Zanigradu ob desetletnici žegnanja konj : popravki in dopolnitve