Književna životinja. Kulturni bestiarij - II. dio. Ur. Suzana Marjanić in Antonija Zaradija Kiš. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. - 1143 str., ilustr.