Dr. Jos. Gruden, Slovenski župani v preteklosti.; Donesek k starejši socialni zgodovini. Izdala in založila Leonova družba v Ljubljani, 1916