Demografski vidik populacije slovenskih zdravnikov
magistrsko delo