Arheologija na avtocestah Slovenije
Gornje njive pri Dolgi vasi : obvoznica Lendava