Gasilstvo v Lučah : izdano v počastitev 85 letnice obstoja društvene organizacije gasilstva v Lučah in kot slavnostna publikacija ob otvoritvi novega gasilskega doma