Italijanski vplivi na organizacijske oblike gospodarskega razvoja v Sloveniji do 16. stoletja