Obročkanje belih štorkelj Ciconia ciconia v SV Sloveniji v obdobju 1984-2013
Ringing of white storks Ciconia ciconia in NE Slovenia during the 1984-2013 period