Teoretična in praktična izhodišča vojaške logistike