Konservatorska dokumentacija orodij in strojev za čiščenje omlačenega žita