Model zgoščevanja omrežja gozdnih cest v večnamenskem gozdu
The model of forest road network enlargement in multipurpose forest