Esej o "praelementih" za prenovo okoljskih refleksij