Stanovanjske krajine in kakovost bivanja : izbrani primeri iz srednje Evrope in Mediterana : predstavitev ukrepov za izboljšanje bivalne kakovosti