Demokratizacija kmetijskih politik in trajnostna lokalna samooskrba