Statistično gradivo SR Slovenije
Delavski sveti in upravni odbori v podjetjih 1962