Vpliv različnih motečih dražljajev na prostorski delovni spomin
The influence of various distracting stimuli on spatial working memory

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih