170 let šolstva v Mislinji, (ur.) Sešelj Irena, Mislinja: Osnovna šola 2005, 287 str.

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih