Primerjava metod lastnih vektorjev, LLSM in DEA za računanje vektorja uteži v modelih AHP