Iz arhivskega gradiva o idrijskem šolstvu v desetletju od 1784 do 1794