Nekaj tez o pravicah do enakosti in drugačnosti v edukaciji