Bogoslovni vestnik
Theological Quarterly : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani