Arheologija na avtocestah Slovenije
Pod Kotom - jug pri Krogu