Program STEPPS kot možna oblika pomoči posameznikom z mejno osebnostno motnjo
The STEPPS Group Treatment Program as an alternative in helping people with borderline personality disorder

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih