Slovenian music in its Central European context : the 20th-century experience
Slovenska glasba v njenem srednjeevropskem okviru : izkušnja 20. stoletja