Odgovor : prevod, ki ni spoštljiv niti do našega jezika niti do bralca