"Pri tem je odpel hlače in ---" : ljubljanski mestni uradniki v prvi polovici prejšnjega stoletja