Glasovno zavedanje v prvem razredu
Phonemic awareness in the first grade of primary school