Data preparation for groundwater modelling - Ljubljansko polje aquifer system
Priprava podatkov za modeliranje podzemne vode - vodonosni sistem Ljubljansko polje

tab1
1. TXT datoteka (24 kB) Za ogled je potrebna prijava