Vloga Bogumila Vošnjaka v prvi svetovni vojni in neposredno po njej