Predstavitev doktorske disertacije "Razvoj postopka vrednotenja dejavnikov tveganja, povezanih z negativnimi izidi poklicnega stresa" (dr. Nataša Sedlar)
Presentation of the doctoral dissertation "Development of a procedure to evaluate risk factors associated with negative outcomes of work-related stress" (Nataša Sedlar, PhD)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih