Podoktorski projekt - temeljni
Razvoj in uvajanje sistema za podporo odločanju pri naročanju v nabavni logistiki