Statistično gradivo SR Slovenije
Letni pregled kmetijstva 1961