Contribution of parental attachment and involvement to the academic, emotional and social adjustment to college : a three-year longitudinal study
Prispevek navezanosti na starše in vključenosti staršev k akademskemu, čustvenemu in socialnemu prilagajanju na študij

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih